Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XIV/103/2004

Uchwała nr XIV/103/2004

Numer uchwały: 103
Numer sesji: 14
Rok: 2004Uchwała Nr XIV/103/2003
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 5 lutego 2004 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/3 80/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna, zmienionej uchwałą Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 póz. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) i art.48 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 póz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje;
§1
W uchwale Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna, zmienionej uchwałą Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna.
§ l otrzymuje następujące brzmienie:
„Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.900.000 zł /słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych/ na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna w trzech transzach:
2002 rok- 83 7.100 zł
2003 rok- l.600.000 zł
2004 rok- l.462.900 zł
Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych Gminy."
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl