Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XV/109/2004

Uchwała nr XV/109/2004

Numer uchwały: 109
Numer sesji: 15
Rok: 2004Uchwała nr XV /109 l 2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004


w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie gminne na grunty stanowiące własność Pani Bogumiły Kmiecik
Na podstawie art.l8ust.2pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ l


wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy na zamianę nieru-chomości niezabudowanych położonych w Rydzynie o numerach ewidencyjnych 53/22, 54/32, 55/29 i 57/23 (część wydzieloną podziałem geodezyjnym) na działki o numerach ewidencyjnych stanowiących własność Bogumiły Kmiecik o numerach ewidencyjnych: 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20,56/21,56/22156/23

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl