Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XV/110/2004

Uchwała nr XV/110/2004

Numer uchwały: 110
Numer sesji: 15
Rok: 2004

Uchwała nr XV /110 l 2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004


sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów będących w posiadaniu Zamku SIMP w Rydzynie
Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z roku 2000 Dz.U.Nr 46 póz. 543 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ l


wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie na udzielenie bonifikaty Zamkowi SIMP w Rydzynie w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Rydzynie - działki o numerach ewidencyjnych 250/1, 251/1, 254/1 - o łącznej powierzchni 13,9892 ha zajęte na park i tereny zielone wpisane do rejestru zabytków w kwocie 8.353,90 zł.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl