Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XV/112/2004

Uchwała nr XV/112/2004

Numer uchwały: 112
Numer sesji: 15
Rok: 2004Uchwała nr XV /112 l 2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004


w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Miastu Leszno zadań w zakresie
prowadzenia komunikacji miejskiej.Na podstawie art 18 ust 2 pkt 12 oraz art 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) w związku z art 4 pkt 7a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 póz. 1371 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:


§1

Postanawia się zawrzeć porozumienie z Miastem Leszno w sprawie wykonywania
zadań Gminy Rydzyna w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej.


§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl