Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XV/113/2004

Uchwała nr XV/113/2004

Numer uchwały: 113
Numer sesji: 15
Rok: 2004Uchwała Nr XV/113/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004 roku


w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie § 2 pkt.2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, póz. 708 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala:

§1


Na wniosek pracodawcy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyraża się zgodę, aby wartość jednego punktu w złotych wynosiła 4,50.

§2


Ustala się, iż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego wynosi 850,00 złotych.

§3


Podane wartości jednego punktu w złotych oraz kwoty najniższego wynagrodzenia będą podlegały indeksacji przez Radę Miejską Rydzyny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego działających w obszarze pomocy społecznej.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy wynagrodzeń ustalanych od dnia l marca 2004r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyna

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl