Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XVII/129/2004

Uchwała nr XVII/129/2004

Numer uchwały: 129
Numer sesji: 17
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVII/129/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 24 czerwca 2004
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:
§ l.
Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej. Piań pracy komisji stanowi załącznik do uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§3.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Rydzyna
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl