Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XVIII/131/2004

Uchwała nr XVIII/131/2004

Numer uchwały: 131
Numer sesji: 18
Rok: 2004Uchwała Nr XVIII/131/2004 Rady Miejskiej Rydzyna
z dnia 26 lipca 2004 roku


w sprawie; podjęcia zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotyczącą realizacji projektu
pn. "Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna"


na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ l
Postanawia się realizować w latach 2004-2006 inwestycję pn. "Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna" zgłoszoną do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 2


  1. W celu realizacji projektu, o którym mowa w § l Rada Miejska Rydzyny wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2004 - 2006 do kwoty 4.654.680 zł.

  2. Na przedsięwzięcie wymienione w § l Rada Miejska zobowiązuje się ująć w budżetach na lata 2004 - 2006 nakłady:

 


Rok

Wysokość nakładów w latach

Źródło finansowania
   
ZPORR (EFRR)

Budżet Państwa

Budżet Gminy

2004

305.000

228.750

30,500

45.750

2005

3.667.577

2.750.683

366.758

550.136

2006

682.103

511.577

68.210

102.316

suma

4.654.680

3.491.010

465.468

698.202

 


  1. Udział środków własnych Gminy w kosztach realizacji projektu określa się na 698.202 zł.

  2. Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych Gminy, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl