Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XIX/132/2004

Uchwała nr XIX/132/2004

Numer uchwały: 132
Numer sesji: 19
Rok: 2004
Uchwala Nr XIX/132/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/130/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2D01 r. ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003 r. ze zmianami/ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/130/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.


§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodniczący
                                                                                   Rady Miejskiej Rydzyny

                                                                                    Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl