Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXIX/134/2004

Uchwała nrXIX/134/2004

Numer uchwały: 2004/19/134
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Uchwala Nr XIX/134/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

W sprawię : przystąpienia do sporządzenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Rydzyna 2000" Tereny Zabudowy Mieszkaniowej A 32 MN i A 34 MN w Rydzynie zatwierdzonego uchwalam- XII/105/99 z dnia 25 maja 1999 roku Rady Miejskiej w Rydzynie.
Na podstawie :
art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 póz. 1951 ze zmianami) art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 póz. 717 ).
Rada miejska Rydzyny uchwala :
§ 1
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Osiedla „Rydzyna 2000" Tereny Zabudowy Mieszkaniowej A 32 MN i A 34 MN w Rydzynie zatwierdzonego uchwałą nr XII/105/99 z dnia 25 maja 1999 roku Rady Miejskiej w Rydzynie.
2. Planem obejmuje się obszar położony w Rydzynie składający się z działek o numerach geodezyjnych:
60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8 , 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20, 59/21, 59/22, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26, 59/27, 59/28, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21, 57/22, 57/23, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 55/4, 55/5. 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 55/22, 55/23, 55/24, 55/25, 55/26, 55/27, 55/28, 55/29, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/25, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29, 54/30, 54/31, 54/32, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22 64/2
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2
Opracowanie obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.
§ 4
Uchwała/wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl