Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XX/141/2004

Uchwała nr XX/141/2004

Numer uchwały: 141
Numer sesji: 20
Rok: 2004
UCHWAŁA NR XX/141/2004
RADY MIEJSKIEJ w RYDZYNIE
z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Leszczyńskiemu.
Na podstawie art. 47 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203 póz. 1966), oraz art. 7 ust. l pkt 14, art. 10 ust. l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1
Rada Miejska Rydzyny udziela dotacji Powiatowi Leszczyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
§2

Wysokość dofinansowania ustala się na kwotę 23.000 złotych.
§3
Upoważnia się Burmistrza Rydzyny do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia i przekazania dotacji oraz zasad jej rozliczania.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl