Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXI/145/2004

Uchwała nr XXI/145/2004

Numer uchwały: 145
Numer sesji: 21
Rok: 2004
U C H W A Ł A NR XXI/145/2004

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia 27 listopada 2004

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz .U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami /, w związku z art. 18 ust.2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zmianami /,


R A D A M I E J S K A R Y D Z Y N Y
uchwala co następuje:


§ 1.


Określa się stawki podatku od środków transportowych w wysokościach określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.


§ 3.


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania
z mocą od dnia od 1 stycznia 2005r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Rydzyny


/ Ryszard Sibiński /
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl