Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXI/150/2004

Uchwała nr XXI/150/2004

Numer uchwały: 150
Numer sesji: 21
Rok: 2004UCHWAŁA NR XXI/150/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 27. 11. 2004 r.
w sprawie sprzedaży gruntu gminnego na rzecz jego wieczystego użytkownika
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 32 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2000 r. Dz U Nr 46 póz. 543 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:
§ l.
wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy na sprzedaż nieruchomości położonej w Rydzynie oznaczonej numerem ewidencyjnym 284 o powierzchni 2526 m2 zapisanej w księdze wieczystej 2961 bezprzetargowo na rzecz jej wieczystego użytkownika Marka Jabłońskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Mieiskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl