Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXXI/152/2004

Uchwała nrXXI/152/2004

Numer uchwały: 2004/21/152
Numer sesji: 21
Rok: 2004
Uchwała Nr XXI/152/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 27 listopada 2004 roku
w sprawie: przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na podstawie art. 18. ust.2. pkt.9 lit.c lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Dz 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:
§1
Kwotę 12.500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) pozostającą w dyspozycji Gminy Rydzyna z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na:
„Modernizację kotłowni ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w budynku Świetlicy Wiejskiej/Dom Ludowy/ w Moraczewie" na podstawie umowy Nr 178/P/Le/OA/03 z dnia 12.11.2003 r., przeznacza się na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Rydzyna, Rydzyna IV etap i Dąbcze III etap".
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl