Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXII/157/2004

Uchwała nr XXII/157/2004

Numer uchwały: 157
Numer sesji: 22
Rok: 2004

Uchwła nr XX/157/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania obciążającego budżet gminy w roku 2005.
Na podstawie art.18 ust. l i 2 pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje;


§1
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 1.462.900 zł obciążającego budżet roku 2005. Zobowiązanie dotyczyć będzie wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzyna.


§2
Wydatki budżetowe zabezpieczone zostaną w budżecie roku 2005 i będą pokryte z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl