Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXIII/160/2005

Uchwała nr XXIII/160/2005

Numer uchwały: 160
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII1602005
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 roku
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1998 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142, póz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust 5 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r, nr 67, póz. 329 ze zmianami) Rada Miejska w Rydzynie uchwala, co następuje:
§ l
Ustala się opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę:
1. w oddziałach 9-cio godzinnych, obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przyrządzania i przygotowania posiłków i napojów, w wysokości 94 zł miesięcznie,
2. w oddziałach 5-cio godzinnych z posiłkiem i napojem, obejmujące koszty przyrządzenia i przygotowania posiłków i napojów, w wysokości 64 zł miesięcznie,
3. w oddziałach 5-cio godzinnych tylko z napojem, obejmujące koszty przyrządzania i przygotowania napojów, w wysokości 19 zł miesięcznie.
§2
Traci moc §3 uchwały nr VI/36/2003 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 27 marca 2003 r., w sprawie opłat za świadczenie prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 2005 roku.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna
Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl