Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXV/183/2005

Uchwała Nr XXV/183/2005

Numer uchwały: 183
Numer sesji: 25
Rok: 2005

Uchwała Nr XXV/183/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 11 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna ze zmianami.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 póz. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) i art.48 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 póz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

W uchwale Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna, zmienionej uchwałami:

-         Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna.

-         Nr XIV/103/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna, zmienionej uchwałą Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna.

-         Uchwała Nr XXII/! 55/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna ze zmianami.

 

§ l

otrzymuje następujące brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.900.000 zł /słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych/ na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna w trzech transzach:

2002 rok –    837.100 zł

2003 rok – 1.466.364 zł

2005 rok – 1.596.536 zł

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych Gminy.”

 

§ 2

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miast i Gminy Rydzyna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl