Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwala Nr XXV/184/2005

Uchwala Nr XXV/184/2005

Numer uchwały: 2005/25/184
Numer sesji: 25
Rok: 2005

Uchwala Nr XXV/184/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 11 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 109 i 124 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003 r. ze zmianami/ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§1

Zwiększa się planowane dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 r. o 50.964 zł do kwoty 14.401.576 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały.

 

§2

Zwiększa się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005r. o 184.600 zł do kwoty 14.381.008 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

 

§3

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne o 133.636 zł. do kwoty 2.246,536 zł. Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2005 przestawia załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§4

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 20.568 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu, czyli spłatę kredytów i pożyczek. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§5

Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 3,193 zł do kwoty 331.957 zł.

 

§6

Dokonuje się zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl