Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXV/187/2005

Uchwała Nr XXV/187/2005

Numer uchwały: 187
Numer sesji: 25
Rok: 2005

Uchwała Nr XXV/187/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 11 kwietni 2005r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

Pana Grzegorza Jędrzejczaka

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, póz. 264 ze zmianami), Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Przyznać Burmistrzowi wynagrodzenie na które składa się:

-         wynagrodzenie zasadnicze                               – 4 000 zł,

-         dodatek funkcyjny                                             l 200 zł,

-         dodatek specjalny                                              l 060 zł,

-         wysługa lat 20% wynagrodzenia zasadniczego      800 zł.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ryd2yny.

 

§3

Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia l stycznia 2005.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl