Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVI/189/2005

Uchwała Nr XXVI/189/2005

Numer uchwały: 189
Numer sesji: 26
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVI/189/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz, 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 109 i 124 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami/

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§1

Zwiększa się planowane dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 r. o 6.000 zł do kwoty 14.407.576 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały.

W ramach zmian zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o 6.000 zł do kwoty 968.224 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

 

§2

Zwiększa się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005r. o 6.000 zł do kwoty 14.387.008 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

W ramach zmian zwiększeniu ulegają wydatki związane z realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o 6.000 zł do kwoty 968.224 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

 

§3

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym o 100.000 zł do kwoty 798.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki majątkowe na rok 2005 na o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.146.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy remontowe w kwocie 50.000 zł., zgodnie z załącznikiem, nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§5

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 o 50.000 zł do kwoty 70.000 zł

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl