Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVI/193/2005

Uchwała Nr XXVI/193/2005

Numer uchwały: 193
Numer sesji: 26
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVI/193/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 25 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Moraczewo”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Zatwierdza się „Plan rozwoju miejscowości Moraczewo” w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchyla się uchwałę NR XXIV/173/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie akceptacji Planu rozwoju i programu odnowy sołectwa Moraczewo.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl