Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVII/196/2005

Uchwała Nr XXVII/196/2005

Numer uchwały: 196
Numer sesji: 27
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVII/196/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 13 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18. ust.2. pkt.9 lit. c lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Dz 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Kwotę 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) pozostającą w dyspozycji Gminy Rydzyna z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzyna - II etap” na podstawie umowy Nr 144/P/Le/OW/0l z dnia 29.11.2001r., przeznacza się w 2005 roku na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska pn.:

  • „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” - 35.000 zł,
  • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na „Placu Gwiazdy" w miejscowości Rydzyna” - 95.000 zł,
  • „Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w budynku świetlicy w Pomykowie”-50.000 zł.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl