Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIX/211/2005

Uchwała Nr XXIX/211/2005

Numer uchwały: 2005/29/211
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/211/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 7 października 2005 roku

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

 

Na podstawie art. 18 ust,2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2004 Nr 261 póz. 2603 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§l

wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Rydzynie o numerach ewidencyjnych 155/26, o powierzchni 281 m2 i 155/27 o powierzchni 228 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 24727, na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl