Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIX/213/2005

Uchwała Nr XXIX/213/2005

Numer uchwały: 213
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/213/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 7 października 2005 roku

 

w sprawie nadania nazw ulicom położonym w mieście Rydzyna

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13ustawyzdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr.142 poz.1591)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§l

Na terenie miasta Rydzyna nadaje się następujące nazwy ulic:

- ul. Mikołaja Reja

- ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

- ul. Aleksandra Fredry

- ul. Mieszka I

- ul. Bolesława Chrobrego

- ul. Władysława Łokietka

- ul. Władysława Jagiełły

- ul. Jana Kazimierza

- ul. Jana III Sobieskiego

 

§2

Położenie ulic określają mapki stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

§3

Ustala się pisownię ul. Stefana Czarneckiego, nadaną uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXII/273/2001 z dnia 30 marca 2001 roku, w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Rydzyna, (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 58, poz.1072) na:

Ulica Stefana Czarnieckiego.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl