Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/221/2005

Uchwała Nr XXX/221/2005

Numer uchwały: 221
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/221/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XII / 88 / 2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty administracyjnej oraz uchwały
nr XXVIII / 203 / 2005 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty administracyjnej .

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Rydzyna uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchyla się uchwałę z dnia 8 grudnia 2003 roku nr XII / 88 / 2003 Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty administracyjnej oraz uchwały nr XXVIII / 203 / 2005 z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XII / 88 / 2003 Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl