Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/223/2005

Uchwała Nr XXX/223/2005

Numer uchwały: 223
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/223/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) - uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej od sprzedaży:

1) na targowiskach położonych na terenie gmina Rydzyna - 10,00 zł.

2) z ręki lub kosza produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z ogródków działkowych lub przydomowych - 5,00 zł.

 

§ 2

Termin płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 

§ 3

Pobór opłaty targowej powierza się Urzędowi Miasta i Gminy w Rydzynie.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl