Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/227/2005

Uchwała Nr XXX/227/2005

Numer uchwały: 2005/30/227
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/227/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993r. nr 94 , poz. 431 ze zm.),art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm. ) art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. nr 200, poz. 1682 )

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.      Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi gminy Rydzyna.

 

§ 2

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna podatków pobranych we wsiach gminy Rydzyna.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2006r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl