Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/229/2005

Uchwała Nr XXX/229/2005

Numer uchwały: 229
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/229/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI / 145 / 2004 z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz.84 ze zm. ) w związku z art. 18 ust.2 pkt 8 z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.)

 

Rada Miejska w Rydzynie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXI / 145 / 2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004r. wprowadza się zmianę:

  1. w poz. 11 kwotę 2 548,65 zł. zastępuje się kwotą 2 500,00 zł.
  2. w poz. 12 kwotę 2 548,65 zł. zastępuje się kwotą 2 500,00 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia od 1 stycznia 2006r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl