Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/230/2005

Uchwała Nr XXX/230/2005

Numer uchwały: 2005/30/230
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/230/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały z dnia 8 grudnia 2003 roku nr XII / 90 / 2003 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki: rolny , leśny i od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchyla się w § 1 pkt. 2, pkt 4 i pkt 6 uchwały nr XII/90/2003 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek: rolny, leśny i od nieruchomości ( Dz. Urz. z 2003 nr 215, poz.4666)

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2006r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl