Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/231/2005

Uchwała Nr XXX/231/2005

Numer uchwały: 231
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/231/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny , leśny i od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zm.)art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993 r.nr 94, poz. 431 ze zm. ) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. nr 200 poz. 1682) Rady Miejskiej Rydzyny co następuje:

 

§ 1

Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, do składania, której zobowiązani są podatnicy podatku od nieruchomości, będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej i jednostkami organizacyjnymi Agencji Nieruchomości Rolnej i Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy państwowe, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny, do składania, której zobowiązani są podatnicy podatku od nieruchomości, będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej i jednostkami organizacyjnymi Agencji Nieruchomości Rolnej i Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy państwowe, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny, do składania, której zobowiązani są podatnicy podatku od nieruchomości, będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej i jednostkami organizacyjnymi Agencji Nieruchomości Rolnej i Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy państwowe, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2006r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl