Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXI/234/2005

Uchwała Nr XXXI/234/2005

Numer uchwały: 234
Numer sesji: 31
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXI/234/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 5 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale Nr XXX/217/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 r.

 

Na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

 

Uchwala się, co następuje:

 

§1

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w uchwale XXX/217/2005, Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005, polegającej na tym, ze powstała rozbieżność pomiędzy postanowieniami uchwały a załącznikami, i tak: w § l ust. 2 i 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie podano w kwocie 1.517.307,- zł podczas gdy w załączniku Nr 3 jest kwota 1.252.287,- zł. W załączniku Nr 3 nie dokonano zwiększenia dotacji i wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 265.020,- zł zgodnie z zał. l i 2.

 

W związku z powyższym po wyeliminowaniu oczywistej omyłki - załącznik Nr 3do uchwały Nr XXX/217/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejsze uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl