Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXI/236/2005

Uchwała Nr XXXI/236/2005

Numer uchwały: 236
Numer sesji: 31
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXI/236/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 5 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

 

Na podstawie art. 18 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Uchwala się „Program współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2006”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyny.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl