Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXI/237/2005

Uchwała Nr XXXI/237/2005

Numer uchwały: 237
Numer sesji: 31
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXI/237/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 5 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustalanie wartości jednego punkta oraz ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w szkołach i Przedszkolu prowadzonych przez Gminę

 

Na podstawie art. 18 ust l pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 850,00 zł

 

§2

Na wniosek dyrektorów Szkół i Przedszkola Publicznego, prowadzonych przez Miasto i Gminę, wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w kwocie 4,50 zł.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dyrektorom Szkół i Przedszkola Publicznego.

 

§4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl