Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXII/244/2005

Uchwała Nr XXXII/244/2005

Numer uchwały: 244
Numer sesji: 32
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXII/244/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

W sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142 póz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 4 ust. l, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002 roku nr 147 póz. 1231 /.

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjąć Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Program stanowi załącznik nr l do uchwały

Preliminarz wydatków na 2006 rok stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl