Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIII/247/2006

Uchwała Nr XXXIII/247/2006

Numer uchwały: 247
Numer sesji: 33
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIII/247/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale Nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r.

 

Na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Jedn. tekst Dz.U. z 2000 r Ni 98, poz. 1071, ze zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w uchwale XXXII/242/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006, polegającej na tym, ze wystąpiły błędy rachunkowe polegające na tym, że:

1)      w postanowieniach uchwały § 2 ust.2 pkt 4 ustalono wydatki majątkowe na rok 2006 w kwocie 790.000zł, podczas gdy z załącznika Nr 2 (wydatki) wynika kwota 590.000zł (§§6050,6060, 6300),

2)      wydatki majątkowe w załączniku Nr 5 wykazano w globalnej kwocie 790.000zł, a z podsumowania wynika kwota 540.000zł.

3)      do zadań majątkowych nie zaliczono wydatków na pomoc finansową § 6300 w dz.851 rozdz. 85111 w kwocie 50.000zł.

W związku z powyższym po wyeliminowaniu oczywistej omyłki:

1)      ustala się następujące brzmienie w postanowieniach uchwały § 2 ust.2. pkt 4 „wykaz zadań majątkowych na rok 2006 w kwocie 590.000 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały”,

2)      załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl