Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIII/249/2006

Uchwała Nr XXXIII/249/2006

Numer uchwały: 249
Numer sesji: 33
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIII/249/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu zabudowy „Plac Gwiazdy" w Rydzynie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 280.000 zł.

 

§ 2

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco „bez protestu".

 

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy pożyczki, wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

 

§ 4

Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl