Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIII/260/2006

Uchwała Nr XXXIII/260/2006

Numer uchwały: 2006/33/260
Numer sesji: 33
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIII/260/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie nabycia gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi oraz stanowiących część nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, w drodze zamiany na grunty stanowiące mienie gminne.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy na nabycie gruntów niezabudowanych położonych w Rydzynie o numerach ewidencyjnych: 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22 i 56/23 zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 2596 w drodze zamiany na grunty gminne o numerach ewidencyjnych 54/32 i 55/29 zapisane w księdze wieczystej KW Nr 30500 i działkę nr 57/23 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 35204.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl