Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIV/268/2006

Uchwała Nr XXXIV/268/2006

Numer uchwały: 268
Numer sesji: 34
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIV/268/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na gruntach wsi Dąbcze

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na gruntach wsi Dąbcze

2. Planem obejmuje się obszar położony na gruntach wsi Dąbcze, składający się z działek o numerach ewidencyjnych 22 i 23.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§2

Opracowanie obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl