Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIV/269/2006

Uchwała Nr XXXIV/269/2006

Numer uchwały: 269
Numer sesji: 34
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIV/269/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/262/2006 z dnia 23 lutego 2006, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U Nr 175 poz. 1459 z 2005 r,), w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr. 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr XXXIII/262/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wprowa­dza się następujące zmiany:

1. - w podstawie prawnej wyrazy „art. 4 ust. 2 i 3 pkt. 2" otrzymują brzmienie - „art. 4 ust. 2".

2. §3 otrzymuje brzmienie:        

    „§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl