Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXV/273/2006

Uchwała Nr XXXV/273/2006

Numer uchwały: 273
Numer sesji: 35
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXV/273/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl