Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXVI/279/2006

Uchwała Nr XXXVI/279/2006

Numer uchwały: 279
Numer sesji: 36
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXVI/279/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

 

na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1.

Udziela się Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej - w wysokości 150.000 złotych /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/ zarezerwowanych w budżecie Gminy Rydzyna na 2006 r. z przeznaczeniem na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu leszczyńskiego na obszarze gm. Rydzyna.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rydzyny.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie ż dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl