Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXVI/280/2006

Uchwała Nr XXXVI/280/2006

Numer uchwały: 280
Numer sesji: 36
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXVI/280/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie realizacji inwestycji o

wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie w budżecie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lite oraz art, 58 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (fcj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Rada Miejska Rydzyny postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do kwoty 215.828 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych) na lata:

-         w 2007r. do kwoty 81.656 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych),

-         w 2008r. do kwoty 111.726 zł (słownie; sto Jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych),

-         w 2009r. do kwoty 9.835 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych),

-         w 2010r. do kwoty 6.725 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych).

-         w 2011r. do kwoty 5.886 zł (słownie: pięć tysięcy złotych osiemset osiemdziesiąt sześć złotych).

 

§2

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy Rydzyna.

 

§3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do wykonania uchwały.

 

§4

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXV/277/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie nabycia udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dołem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl