Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXVI/281/2006

Uchwała Nr XXXVI/281/2006

Numer uchwały: 281
Numer sesji: 36
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXVI/281/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: wniesienia przez Gminę Rydzyna wkładów do Miejskiego

Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzib ą w Lesznie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt,9 litera g ustawy 2 dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U Nr 13 z 1996r poz.74 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Upoważnia się Burmistrza do wniesienia w imieniu Gminy Rydzyna wkładów pieniężnych w wysokości 11.550 zł w zamian za objęcie 14 udziałów w kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl