Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIX/304/2006

Uchwała Nr XXXIX/304/2006

Numer uchwały: 304
Numer sesji: 39
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIX/304/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.

 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się "Program współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2007", w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl