Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr II/3/2006

Uchwała Nr II/3/2006

Numer uchwały: 3
Numer sesji: 2
Rok: 2006

Uchwała Nr II/3/2006

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 6 grudnia 2006r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny.

 

 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

  1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w liczbie 5 radnych.
  2. Do zakresu działania komisji należy w szczególności:

-         kontrola działalności Burmistrza Miasta i Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości gospodarowania w szczególności środkami finansowymi.

-        opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz występowanie z wnioskami
w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

  1. Powołuje się do składu Komisji następujących radnych:

 

1)      Hieronim Cugier

2)      Stanisław Kasprzak

3)      Hieronim Kochanek

4)      Adam Kubacki

5)      Marek Rybiński

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Rydzyny.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl