Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr III/19/2006

Uchwała Nr III/19/2006

Numer uchwały: 19
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr III/19/2006

Rady Miejskiej Rydzyny

 z dnia 28 grudnia 2006

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2006-2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżeciena 2005 rok.

 

Na podstawie art-18 ust.2 pkt 9 lit. e), art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje;

 

§1.

W uchwale Nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2006-2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2005 rok § l otrzymuje brzmienie:

”Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 5.200.000 zł obciążającego budżet w latach 2006-2008. Zobowiązanie dotyczyć będzie wydatków inwestycyjnych związanych z budową środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna”.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl