Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr IV/30/2007

Uchwała Nr IV/30/2007

Numer uchwały: 30
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/30/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm./

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§1.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Rydzynie” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 150.000 zł.

 

§2.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco „bez protestu”.

 

§3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy pożyczki, wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

 

§4.

Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl