Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr IV/31/2007

Uchwała Nr IV/31/2007

Numer uchwały: 31
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/31/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprane nabycia udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.e i f oraz art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U, z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§1

W uchwale Nr XXXV/277/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie nabycia udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie dokonuje się następujących zmian:

  1. Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych”.
  2. § l pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Miejska Rydzyny postanawia zaciągnąć zobowiązanie w celu wniesienia wkładów pieniężnych w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do wysokości 538.725 (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) na lata:

-        2007r. do kwoty 174.900 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych),

-        2008r. do kwoty 329.175 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych),

-        2009r. do kwoty 18.975 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych),

-        2010r. do kwoty 9.900 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

-        2011r. do kwoty 5.775 zł (słownie: pięć tysięcy złotych siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

  1. Dodaje się w § l pkt. 2:

„ Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 550.275 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę Rydzyna zobowiązania finansowego.”

 

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do wykonania uchwały.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl