Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr IV/32/2007

Uchwała Nr IV/32/2007

Numer uchwały: 32
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/32/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Leszna.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.e i pkt.12 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji komunalnego składowiska zlokalizowanego na terenie gminy.

 

Rydzyna; Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

W uchwale Nr XXXV/276/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Leszna dokonuje się następujących zmian:

1.      Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych”.

2.      § l pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia przez Miasto Leszno rekultywacji składowiska zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Rydzyna do kwoty 333.140 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści złotych ) na lata:

-        w 2007r. do kwoty 57.405 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięć złotych),

-        w 2008r. do kwoty 82.526 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych),

-        w 2009r. do kwoty 180.902 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złotych),

-        w 2010 r. do kwoty 7.692 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złotych),

-        w 2011r. do kwoty 4.615 zł (słownie: cztery tysiące sześćset piętnaście złotych),

 

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do wykonania uchwały.

 

§3

Uchwala wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl