Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr V/41/2007

Uchwała Nr V/41/2007

Numer uchwały: 41
Numer sesji: 5
Rok: 2007

Uchwała Nr V/41/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 26 marca 2007 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst  jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z  2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową na realizację przedsięwzięcia pn.  „Budowę stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej Dąbczu – do zlewu ścieków sanitarnych bytowych ze wsi Maruszewo, Nowawieś, Tworzanice, Tworzanki i Przybin” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 150.000 zł.

§ 2

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny  in blanco  „bez protestu”.

 

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy pożyczki, wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

 

§ 4

Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl