Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr V/42/2007

Uchwała Nr V/42/2007

Numer uchwały: 42
Numer sesji: 5
Rok: 2007

Uchwała Nr V/42/2007

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 26 marca 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego.

 

            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego dokonuje się następujących zmian:

 

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuje się Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego w liczbie 7 radnych.”

 

2. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się do składu Komisji następujących radnych:

1)      Marian Andrzejewski

2)      Hieronim Cugier

3)      Hieronim Kochanek

4)      Marek Rybińki

5)      Marian Sułek

6)      Stanisław Wilczkowiak

7)      Jerzy Pieczyński.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Rydzyny.

 

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl